Pomagamy

W ostatnim czasie zgłaszacie się do nas głównie w sprawach z zakresu prawa budowlanego. Nasza rada – czytajcie pouczenia na decyzjach lub postanowieniach. COVID co do zasady nie jest podstawą usprawiedliwiającą niedotrzymanie terminu.

More