Forum współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin prawa. Nasze analizy są wnikliwe i poparte wieloletnim doświadczeniem. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, zwracając uwagę na wszelkie niuanse.

Naszym głównym celem jest analiza spraw pod kątem możliwości uchylenia negatywnych dla pokrzywdzonego skutków prawnych.

 

Od niedawna w polskim systemie prawa funkcjonuje instytucja skargi nadzwyczajnej, która umożliwia uchylenie takich orzeczeń, co do których nie można już wnieść środka prawnego. Czasami pokrzywdzeni nie są świadomi, że przysługują im środki prawne. Dlatego naszą misją jest także edukacja prawna. Działy od 2009 roku i mamy duże doświadczenie w trudnych sprawach.