Forum mieści się w Gliwicach. Zasięg działania Forum jest ogólnopolski.

Forum tworzą specjaliście z różnych dziedzin prawa. Funkcjonujemy już 11 lat, zatem nasze doświadczenie w analizowaniu spraw osób pokrzywdzonych jest dość szerokie. Pracujemy wyłącznie na dokumentach, a nasze opinie są zawsze pisemne. Nie udzielamy porad ustnych ani nie polegamy na ustnych wyjaśnieniach (traktujemy je jedynie uzupełniająco). Zgłoszenia przyjmowane są pocztą lub emailem. W tym samym trybie udzielamy odpowiedzi. Nie przyjmujemy oryginałów dokumentów.