Pomagamy

Wysyłasz do nas emailem lub pocztą kopie dokumentów (dokumentów wysłanych pocztą nie zwracamy).  Nasze Forum dokonuje analizy i informuje, co dalej można zrobić ze sprawą. Taka analiza jest bezpłatna.
More

Witaj

Forum Pokrzywdzonych Przez Państwo zajmuje się pomocą osobom, które uważają, że zostały pokrzywdzone przez aparat państwowy. Naszym głównym celem jest analiza spraw pod kątem możliwości uchylenia negatywnych dla pokrzywdzonego skutków prawnych.

(więcej…)

More